finbusiness

Vedenie účtovníctva, mzdy a dane

FINbusiness, s.r.o. je poradenská spoločnosť, založená v roku 2005. Od začiatku fungovania sa orientujeme na poskytovanie ekonomických služieb.

Poskytujeme komplexné účtovné a poradenské služby, spracovania mzdovej agendy a v nadväznosti na to aj vypracovanie daňových priznaní pre právnické osoby externou formou.

Naše služby ponúkame aj pre fyzické osoby podnikateľov a v neposlednom rade aj pre nepodnikateľov, ktorí potrebujú poradiť či už s platením odvodov alebo riešiť napríklad dane z nehnuteľnosti.

Účtovníctvo odborne a bez starostí

Hlavným cieľom spoločnosti je uľahčiť a zefektívniť klientom vedenie ich ekonomickej agendy a v prípade fyzických osôb aj odbremeniť od každoročných povinností, ktoré sa už dnes netýkajú len podnikateľov ale aj obyčajných ľudí.

Snažíme sa vybudovať si s klientom takú mieru dôvery, kedy sa môže plne spoľahnúť, že o účtovníctvo a všetko čo s tým súvisí má profesionálne postarané a môže sa venovať svojej práci.

Znalosť aktuálnej účtovnej legislatívy

V prostredí neustále meniacich sa zákonných predpisov a noriem sa snažíme neprestajne vzdelávať a sledovať zmeny, čo nám umožňuje poskytovať kvalitné ekonomické služby v súlade s aktuálnou legislatívou.

MENU