finbusiness

vedenia mzdového účtovníctva a výpočet mzdy

Firmám a podnikateľom poskytujeme služby vedenia mzdového účtovníctva. Ak potrebujete spravovať vašu mzdovú agendu spoľahlivo, podľa platných zákonov a nariadení, sme tu pre vás.

Vedenie mzdového účtovníctva zahŕňa:

  • mesačné spracovanie podkladov na výplatu miezd
  • vedenie mzdových listov a výplatných listín
  • príprava a zasielanie mesačných výkazov do poisťovní a na daňový úrad vrátane prihlášok, odhlášok
  • príprava prevodných príkazov pre výplatu odvodov a miezd
  • príprava a zasielanie ročných potvrdení pre zamestnancov a hlásenia pre daňový úrad,
  • ročné zúčtovanie zamestnancov na základe žiadosti
  • dokumenty pri skončení pracovného pomeru
  • a pod.

V prípade že chcete viac informácií o výpočte mzdy a službách s ňou spojenými, radi vám vaše otázky zodpovieme.

MENU