finbusiness

výpočet dane a daňové priznania

Výpočet daní a daňové priznania pre fyzické i právnické osoby. Ku komplexným službám vedenia účtovníctva poskytujeme spracovanie všetkých druhov daní v zmysle platných zákonov.

  • daňové priznanie pre právnickú osobu
  • daňové priznanie fyzických osôb A
  • daňové priznanie fyzických osôb B
  • daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov)
  • ostatné priame dane a poplatky (daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, daň z motorových vozidiel )
  • daň z pridanej hodnoty
  • spotrebné dane

Pre viac informácií o výpočte daní a zúčtovaní dane nás prosím kontaktujte.

MENU